Taekwondo

Kickboxning  

Boxning


Gradering den 2023-06-03

Sommaren är strax här och vi kommer att erbjuda träning med sparkar, slag och fys 

TaeKwon-do ITF och Kickboxning


Följ oss på Instagram