Kickboxning

Kickboxning är ett generellt och brett använt uttryck för diverse kampsporter där hand och bentekniker används. Det som vi i dagligt tal kallar kickboxning har sitt ursprung från den amerikanska kickboxningen tidigare kallat Fullcontact Karate. Den amerikanska kickboxningen har sitt ursprung från 50- och 60-talets traditionella kampsporter. Amerikanska militärer kom då hem från krigen i Korea och Vietnam där de influerats av de österländska kampstilarna (främst karate och taekwondo) och förde detta vidare. Kickboxningen växte fram bland kampsportsutövare från de traditionella stilarna som ville mötas i fullkontakt under ett och samma regelverk. Utöver de sportsliga aspekterna fanns det även ekonomiska intressen som ville få kickboxningen att bli en proffsidrott lik proffsboxningen. Kända namn inom amerikansk kickboxning som kom fram på 1970-talet är Bill "Superfoot" Wallace, Benny " The Jet" Urquidez och Jeff Smith.