Bli Medlem

Registrerar medlemskap via länken:  https://sportadmin.se/pop/ko.asp?ID=065200744

135Kampsports medlemsavtal

Jag anmäler mig, eller som målsman för nedanstående person, som medlem i 135 Kampsport:

  • Medlemskapet innebär att medlemmen placeras i vald grupp i vår verksamhet. Terminsavgiften ska vara inbetald senast den 31:a januari respektive den 31:a augusti. Medlemskapet gäller tillsvidare om inte någondera av parterna säger upp det. 
  • Uppsägning av medlemskap ska meddelas 1 månad före terminsstart (senast 15:e juli inför HT, 16:e december inför VT). Om uppsägning inte har skett enligt gällande medlemsvillkor, antas medlemmen fortsätta sitt medlemskap och fakturering kommer att ske. 
  • Faktura till befintliga medlemmar skickas ut via e-post innan varje termin startar och faktura till nya medlemmar skickas ut efter att provträning genomförts och ordinarie träning påbörjats. Platsen kan gå förlorad om inte fakturan betalas i tid! (om det finns väntande i kö).
  • Medlemsavgiften är 100,- per år och ingår i tränings/terminsavgiften.
  • Genom anmälan godkänner du att föreningen använder dina personuppgifter i vårt register enligt GDPR.
  • Du godkänner även att uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ eller grupp som exempelvis namn, bild, statistik, etc. publiceras på föreningens hemsida eller sociala medier-konton.
  • Du godkänner också att du kan bli fotograferad under träning, tävling eller annan verksamhet som föreningen arrangerar. Bilderna kan komma att publiceras på vår hemsida eller sociala medier.
  • Om du inte vill att vi publicerar dina uppgifter, meddela oss via e-post till info@135kampsport.com
  • Eventuella förändringar av din bostadsadress, e-postadress, namn och telefonnummer ber vi dig att informera oss om snarast till info@135kampsport.com så att vi kan uppdatera vårt register.

Uppsägning Medlemskap

Skicka ett mail till info@135kampsport.com med namn och personnummer.135Kampsport
Bollmoravägen 26A 13540 Tyresö

E-post:
info@135kampsport.com

Telefon:
0728768425

Instagram:
135_kampsport